คำในภาษาไทย

เสิร์ฟ เป็นคำที่ถูกต้อง ✅

เสริฟ, เสริฟ์ เป็นคำที่เขียนผิด ❌

หมายเหตุ มาจาก serve ไม่ใช่อักษรควบกล้ำ

Posted on by Admin

อ่านว่า /เสิบ/

คำทับศัพท์ เสิร์ฟ ภาษาอังกฤษคือ serve

 ภาพประกอบ

  • เสิร์ฟ

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "เสิร์ฟ"

 คำไทยที่มักเขียนผิด จัดกลุ่มตามตัวอักษร ก-ฮ

 บทความอื่น ๆ จาก "เขียนยังไง"