คำไทยที่มักเขียนผิด

คำในภาษาไทย

เสริฟ, เสริฟ์ เป็นคำที่เขียนผิด ❌

เสิร์ฟ เป็นคำที่ถูกต้อง ✅

หมายเหตุ มาจาก serve ไม่ใช่อักษรควบกล้ำ

 ภาพประกอบ

  • เสริฟ, เสริฟ์ หรือ เสิร์ฟ คำไหนเขียนถูก?, คำในภาษาไทยที่มักเขียนผิด เสริฟ, เสริฟ์ คำที่ผิด ❌ เสิร์ฟ หมายเหตุ มาจาก serve ไม่ใช่อักษรควบกล้ำ

 คำในภาษาไทยที่มักเขียนผิดที่คล้ายกัน

เจตจำนง เซ็นชื่อ เดินเหิน เทิด เนืองนิตย์ เผอเรอ เพชฌฆาต เพชร เพิ่มพูน เฟิน เยาว์วัย เลือดกบปาก

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "เสริฟ, เสริฟ์"

 คำไทยที่มักเขียนผิด จัดกลุ่มตามตัวอักษร ก-ฮ

 บทความอื่น ๆ จาก "เขียนยังไง"