คำในภาษาไทย

เท่ห์ เป็นคำที่เขียนผิด ❌

เท่ เป็นคำที่ถูกต้อง ✅

Posted on by Admin

อ่านว่า /เท่/

 ภาพประกอบ

  • เท่ห์

 คำในภาษาไทยที่มักเขียนผิดที่คล้ายกัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "เท่ห์"

 คำไทยที่มักเขียนผิด จัดกลุ่มตามตัวอักษร ก-ฮ

 บทความอื่น ๆ จาก "เขียนยังไง"