คำในภาษาไทย

อินเตอร์เน็ต เป็นคำที่เขียนผิด ❌

อินเทอร์เน็ต เป็นคำที่ถูกต้อง ✅

หมายเหตุ ทับศัพท์จาก internet

Posted on by Admin

อ่านว่า /อิน-เตอ-เหฺน็ด/

 ภาพประกอบ

  • อินเตอร์เน็ต

 คำในภาษาไทยที่มักเขียนผิดที่คล้ายกัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "อินเตอร์เน็ต"

 คำไทยที่มักเขียนผิด จัดกลุ่มตามตัวอักษร ก-ฮ

 บทความอื่น ๆ จาก "เขียนยังไง"