คำในภาษาไทย

อัพเดท เป็นคำที่เขียนผิด ❌

อัปเดต เป็นคำที่ถูกต้อง ✅

หมายเหตุ ทับศัพท์มาจาก update

Posted on by Admin

 ภาพประกอบ

  • อัพเดท

 คำในภาษาไทยที่มักเขียนผิดที่คล้ายกัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นในหัวข้อ "อัพเดท หรือ อัปเดต คำไหนเขียนถูก?"

 คำไทยที่มักเขียนผิด จัดกลุ่มตามตัวอักษร ก-ฮ

 บทความอื่น ๆ จาก "เขียนยังไง"