คำไทยที่มักเขียนผิด

สิ หรือ ดิ เขียนยังไง

สงสัยมานานว่า ระหว่าง "สิ" กับ "ดิ" ควรเขียนภาษาไทยยังไงดี ถึงจะถูกต้อง ไปดูเฉลยกันเลย

คำว่า สิ เป็นคำที่ถูกต้อง ✅ *คําประกอบท้ายคําอื่นเพื่อเสริมข้อความให้เด่น ให้ชัด หรือให้สละสลวย เป็นต้น, โดยมากใช้กับกริยาเป็นเชิงบังคับ เชิงชวน หรือรับคำ
ดิ เป็นคำที่เขียนผิด ❌

สรุปว่า สิ เป็นคำที่ถูกต้อง ฝากทำความเข้าใจให้คุ้นเคยคุ้นชินคุ้นมือ และช่วย ๆ กันเขียนให้ถูกต้องนะครับ

สิ หมายถึง?

สิ ความหมายตามพจนานุกรมไทย พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน หมายถึง:

  1. คําประกอบท้ายคําอื่นเพื่อเสริมข้อความให้เด่น ให้ชัด หรือให้สละสลวย เป็นต้น, โดยมากใช้กับกริยาเป็นเชิงบังคับ เชิงชวน หรือรับคำ เป็นต้น เช่น ไปสิ มาสิ, ซิ หรือ ซี ก็ว่า.

 ภาพประกอบ

  • สิ หรือ ดิ เขียนยังไง? คำไหนเขียนถูก?, คำในภาษาไทยที่มักเขียนผิด สิ คำที่ผิด ❌ ดิ หมายเหตุ คําประกอบท้ายคําอื่นเพื่อเสริมข้อความให้เด่น ให้ชัด หรือให้สละสลวย เป็นต้น, โดยมากใช้กับกริยาเป็นเชิงบังคับ เชิงชวน หรือรับคำ

 คำในภาษาไทยที่มักเขียนผิดที่คล้ายกัน

ศศิธร สวรรคต สะพาน สังวร สัญลักษณ์ สับปลับ สับปะรด สิทธิ, สิทธิ์ สุคติ สุญญากาศ สูจิบัตร สูติบัตร

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "สิ"

 คำไทยที่มักเขียนผิด จัดกลุ่มตามตัวอักษร ก-ฮ

 บทความอื่น ๆ จาก "เขียนยังไง"