คำในภาษาไทย

สัปรด, สัปปะรด, สับปะรส เป็นคำที่เขียนผิด ❌

สับปะรด เป็นคำที่ถูกต้อง ✅

หมายเหตุ มิได้แผลงมาจาก สรรพรส

Posted on by Admin

 ภาพประกอบ

  • สัปรด, สัปปะรด, สับปะรส

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "สัปรด, สัปปะรด, สับปะรส"

 คำไทยที่มักเขียนผิด จัดกลุ่มตามตัวอักษร ก-ฮ

 บทความอื่น ๆ จาก "เขียนยังไง"