คำไทยที่มักเขียนผิด

คำในภาษาไทย

สถิตย์ เป็นคำที่เขียนผิด ❌

สถิต เป็นคำที่ถูกต้อง ✅

หมายเหตุ ยกเว้น "สถิตยศาสตร์"

 ภาพประกอบ

  • สถิตย์ หรือ สถิต คำไหนเขียนถูก?, คำในภาษาไทยที่มักเขียนผิด สถิตย์ คำที่ผิด ❌ สถิต หมายเหตุ ยกเว้น "สถิตยศาสตร์"

 คำในภาษาไทยที่มักเขียนผิดที่คล้ายกัน

สวรรคต สะพาน สังวร สัญลักษณ์ สับปลับ สับปะรด สิทธิ, สิทธิ์ สุขสันต์ สุคติ สุญญากาศ สูจิบัตร สูติบัตร

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "สถิตย์"

 คำไทยที่มักเขียนผิด จัดกลุ่มตามตัวอักษร ก-ฮ

 บทความอื่น ๆ จาก "เขียนยังไง"