คำในภาษาไทย

ลิปต์, ลิฟ, ลิฟท์ เป็นคำที่เขียนผิด ❌

ลิฟต์ เป็นคำที่ถูกต้อง ✅

หมายเหตุ มาจากคำภาษาอังกฤษ lift

Posted on by Admin

 ภาพประกอบ

  • ลิปต์, ลิฟ, ลิฟท์

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "ลิปต์, ลิฟ, ลิฟท์"

 คำไทยที่มักเขียนผิด จัดกลุ่มตามตัวอักษร ก-ฮ

 บทความอื่น ๆ จาก "เขียนยังไง"