คำในภาษาไทย

ลำใย เป็นคำที่เขียนผิด ❌

ลำไย เป็นคำที่ถูกต้อง ✅

หมายเหตุ คำนอกกฎการใช้ไม้ม้วน

Posted on by Admin

 ภาพประกอบ

  • ลำใย

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "ลำใย"

 คำไทยที่มักเขียนผิด จัดกลุ่มตามตัวอักษร ก-ฮ

 บทความอื่น ๆ จาก "เขียนยังไง"