คำไทยที่มักเขียนผิด

คำในภาษาไทย

ย่อมเยาว์ เป็นคำที่เขียนผิด ❌

ย่อมเยา เป็นคำที่ถูกต้อง ✅

หมายเหตุ ราคาย่อมเยา

 ภาพประกอบ

  • ย่อมเยาว์ หรือ ย่อมเยา คำไหนเขียนถูก?, คำในภาษาไทยที่มักเขียนผิด ย่อมเยาว์ คำที่ผิด ❌ ย่อมเยา หมายเหตุ ราคาย่อมเยา

 คำในภาษาไทยที่มักเขียนผิดที่คล้ายกัน

ญี่ปุ่น ยศถาบรรดาศักดิ์ ยานัตถุ์ ยาเกร็ด ยีราฟ

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "ย่อมเยาว์"

 คำไทยที่มักเขียนผิด จัดกลุ่มตามตัวอักษร ก-ฮ

 บทความอื่น ๆ จาก "เขียนยังไง"