คำในภาษาไทย

ฟีล เป็นคำที่ถูกต้อง ✅

ฟิว เป็นคำที่เขียนผิด ❌

หมายเหตุ ทับศัพท์มาจาก Feel

Posted on by Admin

ฟิล เป็นคำที่เขียนผิด ❌

หมายเหตุ ทับศัพท์มาจาก Feel

Posted on by Admin

คำทับศัพท์ ฟีล ภาษาอังกฤษคือ Feel

 ภาพประกอบ

  • ฟีล
  • ฟีล

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "ฟีล"

 คำไทยที่มักเขียนผิด จัดกลุ่มตามตัวอักษร ก-ฮ

 บทความอื่น ๆ จาก "เขียนยังไง"