คำไทยที่มักเขียนผิด

คำในภาษาไทย

ปิคนิค เป็นคำที่เขียนผิด ❌

ปิกนิก เป็นคำที่ถูกต้อง ✅

หมายเหตุ คำทับศัพท์

 ภาพประกอบ

  • ปิคนิค หรือ ปิกนิก คำไหนเขียนถูก?, คำในภาษาไทยที่มักเขียนผิด ปิคนิค คำที่ผิด ❌ ปิกนิก หมายเหตุ คำทับศัพท์

 คำในภาษาไทยที่มักเขียนผิดที่คล้ายกัน

ปฏิกิริยา ปฏิสันถาร ปฏิสัมพันธ์ ปรมาณู ประกาศนียบัตร ประจันห้อง ปรัศนี ปรานีปราศรัย ปะทะ ปะแล่ม ปางสะดุ้งมาร

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "ปิคนิค"

 คำไทยที่มักเขียนผิด จัดกลุ่มตามตัวอักษร ก-ฮ

 บทความอื่น ๆ จาก "เขียนยังไง"