คำไทยที่มักเขียนผิด

คำในภาษาไทย

ปราณีต, ประนีต เป็นคำที่เขียนผิด ❌

ประณีต เป็นคำที่ถูกต้อง ✅

 ภาพประกอบ

  • ปราณีต, ประนีต หรือ ประณีต คำไหนเขียนถูก?, คำในภาษาไทยที่มักเขียนผิด ปราณีต, ประนีต คำที่ผิด ❌ ประณีต

 คำในภาษาไทยที่มักเขียนผิดที่คล้ายกัน

ปฏิกิริยา ปฏิสันถาร ปฏิสัมพันธ์ ปรมาณู ประกาศนียบัตร ประจันห้อง ปรัศนี ปรานีปราศรัย ปะทะ ปะแล่ม ปางสะดุ้งมาร

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "ปราณีต, ประนีต"

 คำไทยที่มักเขียนผิด จัดกลุ่มตามตัวอักษร ก-ฮ

 บทความอื่น ๆ จาก "เขียนยังไง"