ปรากฏ หรือ ปรากฎ เขียนยังไง

สงสัยมานานว่า ระหว่าง "ปรากฏ" กับ "ปรากฎ" ควรเขียนภาษาไทยยังไงดี ถึงจะถูกต้อง ไปดูเฉลยกันเลย

คำว่า ปรากฏ เป็นคำที่ถูกต้อง ✅ *ใช้ ฏ ปฏัก
ปรากฎ เป็นคำที่เขียนผิด ❌

สรุปว่า ปรากฏ เป็นคำที่ถูกต้อง ฝากทำความเข้าใจให้คุ้นเคยคุ้นชินคุ้นมือ และช่วย ๆ กันเขียนให้ถูกต้องนะครับ

ปรากฏ อ่านว่า?

ปรากฏ อ่านว่า /ปฺรา-กด/

ปรากฏ หมายถึง?

ปรากฏ ความหมายตามพจนานุกรมไทย พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน หมายถึง:

  1. [ปฺรากด] ก. สําแดงออกมาให้เห็น. (ส. ปฺรกฏ; ป. ปากฏ).

 ภาพประกอบ

  • ปรากฏ หรือ ปรากฎ เขียนยังไง? คำไหนเขียนถูก?, คำในภาษาไทยที่มักเขียนผิด ปรากฏ คำที่ผิด ❌ ปรากฎ หมายเหตุ ใช้ ฏ ปฏัก

 คำในภาษาไทยที่มักเขียนผิดที่คล้ายกัน

กฎ นะ ปฏิกิริยา ปฏิสันถาร ปฏิสัมพันธ์ ปรมาณู ประกาศนียบัตร ประจันห้อง ปรัศนี ปรานีปราศรัย ปะทะ ปะแล่ม

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "ปรากฏ"

 คำไทยที่มักเขียนผิด จัดกลุ่มตามตัวอักษร ก-ฮ

 บทความอื่น ๆ จาก "เขียนยังไง"