คำในภาษาไทย

ปรากฎ เป็นคำที่เขียนผิด ❌

ปรากฏ เป็นคำที่ถูกต้อง ✅

หมายเหตุ ใช้ ฏ ปฏัก

 ภาพประกอบ

  • ปรากฎ หรือ ปรากฏ คำไหนเขียนถูก?, คำในภาษาไทยที่มักเขียนผิด ปรากฎ คำที่ผิด ❌ ปรากฏ หมายเหตุ ใช้ ฏ ปฏัก

 คำในภาษาไทยที่มักเขียนผิดที่คล้ายกัน

กฎ นะ ปฏิกิริยา ปฏิสันถาร ปฏิสัมพันธ์ ปรมาณู ประกาศนียบัตร ประจันห้อง ปรัศนี ปรานีปราศรัย ปะทะ ปะแล่ม

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "ปรากฎ"

 คำไทยที่มักเขียนผิด จัดกลุ่มตามตัวอักษร ก-ฮ

 บทความอื่น ๆ จาก "เขียนยังไง"