คำในภาษาไทย

บล็อค, บล๊อก เป็นคำที่เขียนผิด ❌

บล็อก เป็นคำที่ถูกต้อง ✅

หมายเหตุ ตามหลักการทับศัพท์

Posted on by Admin

 ภาพประกอบ

  • บล็อค, บล๊อก

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "บล็อค, บล๊อก"

 คำไทยที่มักเขียนผิด จัดกลุ่มตามตัวอักษร ก-ฮ

 บทความอื่น ๆ จาก "เขียนยังไง"