คำไทยที่มักเขียนผิด

คำในภาษาไทย

ชลอ เป็นคำที่เขียนผิด ❌

ชะลอ เป็นคำที่ถูกต้อง ✅

Posted on by Admin

 ภาพประกอบ

  • ชลอ หรือ ชะลอ คำไหนเขียนถูก?, คำในภาษาไทยที่มักเขียนผิด ชลอ คำที่ผิด ❌ ชะลอ

 คำในภาษาไทยที่มักเขียนผิดที่คล้ายกัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "ชลอ"

 คำไทยที่มักเขียนผิด จัดกลุ่มตามตัวอักษร ก-ฮ

 บทความอื่น ๆ จาก "เขียนยังไง"