คำในภาษาไทย

คำนวน เป็นคำที่เขียนผิด ❌

คำนวณ เป็นคำที่ถูกต้อง ✅

Posted on by Admin

 ภาพประกอบ

  • คำนวน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "คำนวน"

 คำไทยที่มักเขียนผิด จัดกลุ่มตามตัวอักษร ก-ฮ

 บทความอื่น ๆ จาก "เขียนยังไง"