คำในภาษาไทย

ขมักเขม้น เป็นคำที่เขียนผิด ❌

ขะมักเขม้น เป็นคำที่ถูกต้อง ✅

 ภาพประกอบ

  • ขมักเขม้น หรือ ขะมักเขม้น คำไหนเขียนถูก?, คำในภาษาไทยที่มักเขียนผิด ขมักเขม้น คำที่ผิด ❌ ขะมักเขม้น

 คำในภาษาไทยที่มักเขียนผิดที่คล้ายกัน

ขบถ ขวาน ขออนุญาต ขัดข้อง ขาดดุล ขี้เกียจ ขโมย ข้าราชการ ข้าวเหนียวมูน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "ขมักเขม้น"

 คำไทยที่มักเขียนผิด จัดกลุ่มตามตัวอักษร ก-ฮ

 บทความอื่น ๆ จาก "เขียนยังไง"