คำไทยที่มักเขียนผิด

คำในภาษาไทย

กะบาล, -บาน เป็นคำที่เขียนผิด ❌

กบาล, กระบาล เป็นคำที่ถูกต้อง ✅

หมายเหตุ ใช้เรียกศีรษะ แต่เป็นคำไม่สุภาพ

Posted on by Admin

 ภาพประกอบ

  • กะบาล, -บาน หรือ กบาล, กระบาล คำไหนเขียนถูก?, คำในภาษาไทยที่มักเขียนผิด กะบาล, -บาน คำที่ผิด ❌ กบาล, กระบาล หมายเหตุ ใช้เรียกศีรษะ แต่เป็นคำไม่สุภาพ

 คำในภาษาไทยที่มักเขียนผิดที่คล้ายกัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "กะบาล, -บาน"

 คำไทยที่มักเขียนผิด จัดกลุ่มตามตัวอักษร ก-ฮ

 บทความอื่น ๆ จาก "เขียนยังไง"