คำในภาษาไทย

แก๊งค์, แก๊งก์ เป็นคำที่เขียนผิด ❌

แก๊ง เป็นคำที่ถูกต้อง ✅

หมายเหตุ"แก๊ง" มาจากภาษาอังกฤษว่า "gang" ในภาษาไทยเป็น ภาษาปาก หมายความว่า "กลุ่มคนที่ตั้งเป็นก๊กเป็นเหล่า (มักใช้ในความหมายไม่ดี) เช่น แก๊งโจร แก๊งอันธพาล"

Posted on by Admin

ภาพประกอบ

  • แก๊งค์, แก๊งก์

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

บทความอื่น ๆ จาก "เขียนยังไง"