คำในภาษาไทย

เสริฟ, เสริฟ์ เป็นคำที่เขียนผิด ❌

เสิร์ฟ เป็นคำที่ถูกต้อง ✅

หมายเหตุมาจาก serve ไม่ใช่อักษรควบกล้ำ

Posted on by Admin

ภาพประกอบ

  • เสริฟ, เสริฟ์

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

บทความอื่น ๆ จาก "เขียนยังไง"