คำในภาษาไทย

เบรค เป็นคำที่เขียนผิด ❌

เบรก เป็นคำที่ถูกต้อง ✅

หมายเหตุศัพท์บัญญัติ หรือใช้คำว่า ห้ามล้อ

Posted on by Admin

ภาพประกอบ

  • เบรค

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

บทความอื่น ๆ จาก "เขียนยังไง"