คำในภาษาไทย

เซ็นต์ชื่อ เป็นคำที่เขียนผิด ❌

เซ็นชื่อ เป็นคำที่ถูกต้อง ✅

หมายเหตุจากคำอังกฤษ sign, ไม่มี ต การันต์

Posted on by Admin

ภาพประกอบ

  • เซ็นต์ชื่อ

คำในภาษาไทยที่มักเขียนผิดที่คล้ายกัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

บทความอื่น ๆ จาก "เขียนยังไง"