คำในภาษาไทย

อินเตอร์เน็ต เป็นคำที่เขียนผิด ❌

อินเทอร์เน็ต เป็นคำที่ถูกต้อง ✅

หมายเหตุทับศัพท์จาก internet

Posted on by Admin

อ่านว่า /อิน-เตอ-เหฺน็ด/

ภาพประกอบ

  • อินเตอร์เน็ต

คำในภาษาไทยที่มักเขียนผิดที่คล้ายกัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

บทความอื่น ๆ จาก "เขียนยังไง"