คำในภาษาไทย

อัพโหลด เป็นคำที่เขียนผิด ❌

อัปโหลด เป็นคำที่ถูกต้อง ✅

หมายเหตุทับศัพท์มาจาก upload

Posted on by Admin

ภาพประกอบ

  • อัพโหลด

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

บทความอื่น ๆ จาก "เขียนยังไง"