คำในภาษาไทย

สะเหร่อ, เสล่อ เป็นคำที่เขียนผิด ❌

สะเหล่อ เป็นคำที่ถูกต้อง ✅

หมายเหตุเสร่อ มีความหมายว่า เชย, ล้าสมัย

Posted on by Admin

ภาพประกอบ

  • สะเหร่อ, เสล่อ

คำในภาษาไทยที่มักเขียนผิดที่คล้ายกัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

บทความอื่น ๆ จาก "เขียนยังไง"