คำในภาษาไทย

ปราถนา เป็นคำที่เขียนผิด ❌

ปรารถนา เป็นคำที่ถูกต้อง ✅

หมายเหตุอ่านว่า "ปราด-ถะ-หนา"

Posted on by Admin

ภาพประกอบ

  • ปราถนา

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

บทความอื่น ๆ จาก "เขียนยังไง"