คำในภาษาไทย

ปรากฎ เป็นคำที่เขียนผิด ❌

ปรากฏ เป็นคำที่ถูกต้อง ✅

หมายเหตุใช้ ฏ ปฏัก

Posted on by Admin

ภาพประกอบ

  • ปรากฎ

คำในภาษาไทยที่มักเขียนผิดที่คล้ายกัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

บทความอื่น ๆ จาก "เขียนยังไง"