คำในภาษาไทย

กะบาล, -บาน เป็นคำที่เขียนผิด ❌

กบาล, กระบาล เป็นคำที่ถูกต้อง ✅

หมายเหตุใช้เรียกศีรษะ แต่เป็นคำไม่สุภาพ

Posted on by Admin

ภาพประกอบ

  • กะบาล, -บาน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

บทความอื่น ๆ จาก "เขียนยังไง"