คำนี้เขียนยังไง?

คำนี้เขียนยังไง?
คำนี้เขียนยังไง?

เราได้พบเห็นคำศัพท์หลายคำที่เขียนไม่ถูกต้อง และมีคำถามมาหลายต่อหลายครั้งว่าคำนั้น ๆ เขียนถูกต้องหรือยัง หรือจะเขียนยังไงจึงจะถูกต้อง

เขียนยังไง

รวม 50 คำในภาษาไทยที่มักเขียนผิดที่ใช้บ่อย ๆ

กบาล, กระบาล เป็นคำที่ถูกต้อง ✅

กะบาล, -บาน เป็นคำที่เขียนผิด ❌

หมายเหตุ ใช้เรียกศีรษะ แต่เป็นคำไม่สุภาพ

กะพริบ เป็นคำที่ถูกต้อง ✅

กระพริบ เป็นคำที่เขียนผิด ❌

กะเทย เป็นคำที่ถูกต้อง ✅

กระเทย เป็นคำที่เขียนผิด ❌

ขะมักเขม้น เป็นคำที่ถูกต้อง ✅

ขมักเขม้น เป็นคำที่เขียนผิด ❌

คำนวณ เป็นคำที่ถูกต้อง ✅

คำนวน เป็นคำที่เขียนผิด ❌

ฉะนั้น เป็นคำที่ถูกต้อง ✅

ฉนั้น เป็นคำที่เขียนผิด ❌

ชะลอ เป็นคำที่ถูกต้อง ✅

ชลอ เป็นคำที่เขียนผิด ❌

ทยอย เป็นคำที่ถูกต้อง ✅

ทะยอย เป็นคำที่เขียนผิด ❌

ทรมาน เป็นคำที่ถูกต้อง ✅

ทรมาร เป็นคำที่เขียนผิด ❌

ทะนุถนอม เป็นคำที่ถูกต้อง ✅

ทนุถนอม เป็นคำที่เขียนผิด ❌

ทแยง เป็นคำที่ถูกต้อง ✅

ทะแยง, แทยง เป็นคำที่เขียนผิด ❌

บล็อก เป็นคำที่ถูกต้อง ✅

บล็อค, บล๊อก เป็นคำที่เขียนผิด ❌

หมายเหตุ ตามหลักการทับศัพท์

บันเทิง เป็นคำที่ถูกต้อง ✅

บรรเทิง เป็นคำที่เขียนผิด ❌

บันได เป็นคำที่ถูกต้อง ✅

บรรได เป็นคำที่เขียนผิด ❌

บุคลากร เป็นคำที่ถูกต้อง ✅

บุคคลากร เป็นคำที่เขียนผิด ❌

ประณีต เป็นคำที่ถูกต้อง ✅

ปราณีต, ประนีต เป็นคำที่เขียนผิด ❌

ปรากฏ เป็นคำที่ถูกต้อง ✅

ปรากฎ เป็นคำที่เขียนผิด ❌

หมายเหตุ ใช้ ฏ ปฏัก

ปรารถนา เป็นคำที่ถูกต้อง ✅

ปราถนา เป็นคำที่เขียนผิด ❌

หมายเหตุ อ่านว่า "ปราด-ถะ-หนา"

ปิกนิก เป็นคำที่ถูกต้อง ✅

ปิคนิค เป็นคำที่เขียนผิด ❌

หมายเหตุ คำทับศัพท์

ผัดวันประกันพรุ่ง เป็นคำที่ถูกต้อง ✅

ผลัดวันประกันพรุ่ง เป็นคำที่เขียนผิด ❌

ผุดลุกผุดนั่ง เป็นคำที่ถูกต้อง ✅

ผลุดลุกผลุดนั่ง เป็นคำที่เขียนผิด ❌

ผูกพัน เป็นคำที่ถูกต้อง ✅

ผูกพันธ์ เป็นคำที่เขียนผิด ❌

ภาวการณ์ เป็นคำที่ถูกต้อง ✅

ภาวะการณ์, ภาวะการ เป็นคำที่เขียนผิด ❌

ย่อมเยา เป็นคำที่ถูกต้อง ✅

ย่อมเยาว์ เป็นคำที่เขียนผิด ❌

หมายเหตุ ราคาย่อมเยา

รสชาติ เป็นคำที่ถูกต้อง ✅

รสชาด เป็นคำที่เขียนผิด ❌

ลายเซ็น เป็นคำที่ถูกต้อง ✅

ลายเซ็นต์ เป็นคำที่เขียนผิด ❌

ลำไย เป็นคำที่ถูกต้อง ✅

ลำใย เป็นคำที่เขียนผิด ❌

หมายเหตุ คำนอกกฎการใช้ไม้ม้วน

ลิฟต์ เป็นคำที่ถูกต้อง ✅

ลิปต์, ลิฟ, ลิฟท์ เป็นคำที่เขียนผิด ❌

หมายเหตุ มาจากคำภาษาอังกฤษ lift

สถิต เป็นคำที่ถูกต้อง ✅

สถิตย์ เป็นคำที่เขียนผิด ❌

หมายเหตุ ยกเว้น "สถิตยศาสตร์"

สะเหล่อ เป็นคำที่ถูกต้อง ✅

สะเหร่อ, เสล่อ เป็นคำที่เขียนผิด ❌

หมายเหตุ เสร่อ มีความหมายว่า เชย, ล้าสมัย

สับปะรด เป็นคำที่ถูกต้อง ✅

สัปรด, สัปปะรด, สับปะรส เป็นคำที่เขียนผิด ❌

หมายเหตุ มิได้แผลงมาจาก สรรพรส

สาธารณประโยชน์ เป็นคำที่ถูกต้อง ✅

สาธารณะประโยชน์ เป็นคำที่เขียนผิด ❌

หมายเหตุ คำสมาส

สีสัน เป็นคำที่ถูกต้อง ✅

สีสรร, สีสรรค์ เป็นคำที่เขียนผิด ❌

สุคติ เป็นคำที่ถูกต้อง ✅

สุขคติ เป็นคำที่เขียนผิด ❌

สแกน เป็นคำที่ถูกต้อง ✅

แสกน เป็นคำที่เขียนผิด ❌

หยากไย่, หยักไย่ เป็นคำที่ถูกต้อง ✅

หยากใย่, หยักใย่ เป็นคำที่เขียนผิด ❌

อัปเดต เป็นคำที่ถูกต้อง ✅

อัพเดท เป็นคำที่เขียนผิด ❌

หมายเหตุ ทับศัพท์มาจาก update

อัปโหลด เป็นคำที่ถูกต้อง ✅

อัพโหลด เป็นคำที่เขียนผิด ❌

หมายเหตุ ทับศัพท์มาจาก upload

อินเทอร์เน็ต เป็นคำที่ถูกต้อง ✅

อินเตอร์เน็ต เป็นคำที่เขียนผิด ❌

หมายเหตุ ทับศัพท์จาก internet

อุตส่าห์ เป็นคำที่ถูกต้อง ✅

อุตสาห์, อุดส่า เป็นคำที่เขียนผิด ❌

หมายเหตุ อุตสาห, อุตส่าห์, อุตสาหะ น. ความบากบั่น, ความพยายาม, ความขยัน, ความอดทน ซึ่งจะเห็นได้ว่า อุตสาห ต้องไม่มีการันต์

อุปการคุณ เป็นคำที่ถูกต้อง ✅

อุปการะคุณ เป็นคำที่เขียนผิด ❌

หมายเหตุ คำสมาส

เขิน เป็นคำที่ถูกต้อง ✅

เขิล เป็นคำที่เขียนผิด ❌

เซ็นชื่อ เป็นคำที่ถูกต้อง ✅

เซ็นต์ชื่อ เป็นคำที่เขียนผิด ❌

หมายเหตุ จากคำอังกฤษ sign, ไม่มี ต การันต์

เท่ เป็นคำที่ถูกต้อง ✅

เท่ห์ เป็นคำที่เขียนผิด ❌

เบรก เป็นคำที่ถูกต้อง ✅

เบรค เป็นคำที่เขียนผิด ❌

หมายเหตุ ศัพท์บัญญัติ หรือใช้คำว่า ห้ามล้อ

เปอร์เซ็นต์ เป็นคำที่ถูกต้อง ✅

เปอร์เซนต์ เป็นคำที่เขียนผิด ❌

หมายเหตุ คำทับศัพท์

เสิร์ฟ เป็นคำที่ถูกต้อง ✅

เสริฟ, เสริฟ์ เป็นคำที่เขียนผิด ❌

หมายเหตุ มาจาก serve ไม่ใช่อักษรควบกล้ำ

แก๊ง เป็นคำที่ถูกต้อง ✅

แก๊งค์, แก๊งก์ เป็นคำที่เขียนผิด ❌

หมายเหตุ "แก๊ง" มาจากภาษาอังกฤษว่า "gang" ในภาษาไทยเป็น ภาษาปาก หมายความว่า "กลุ่มคนที่ตั้งเป็นก๊กเป็นเหล่า (มักใช้ในความหมายไม่ดี) เช่น แก๊งโจร แก๊งอันธพาล"

โน้ต เป็นคำที่ถูกต้อง ✅

โน๊ต, โน้ท, โน๊ท เป็นคำที่เขียนผิด ❌

หมายเหตุ อักษรต่ำ ไม่ใส่ไม้ตรี

โล่ เป็นคำที่ถูกต้อง ✅

โล่ห์ เป็นคำที่เขียนผิด ❌

หมายเหตุ มิได้แผลงมาจาก "โลหะ"


ถึงเวลาที่ทุกท่านจะได้รับความมั่นใจในการเขียนคำไทย รวมถึงหายสงสัยว่าคำเหล่านี้เขียนยังไงให้ถูกต้อง

ความคิดเห็นในหัวข้อ "เขียนยังไง รวมคำไทยที่เขียนผิดบ่อย"