คำนี้เขียนยังไง?

คำนี้เขียนยังไง?
คำนี้เขียนยังไง?

เราได้พบเห็นคำศัพท์หลายคำที่เขียนไม่ถูกต้อง และมีคำถามมาหลายต่อหลายครั้งว่าคำนั้น ๆ เขียนถูกต้องหรือยัง หรือจะเขียนยังไงจึงจะถูกต้อง

เขียนยังไง

รวม 50 คำในภาษาไทยที่มักเขียนผิดที่ใช้บ่อย ๆ

 1. กบาล, กระบาล เป็นคำที่ถูกต้อง ✅

  กะบาล, -บาน เป็นคำที่เขียนผิด ❌

  หมายเหตุใช้เรียกศีรษะ แต่เป็นคำไม่สุภาพ

 2. กะพริบ เป็นคำที่ถูกต้อง ✅

  กระพริบ เป็นคำที่เขียนผิด ❌

 3. กะเทย เป็นคำที่ถูกต้อง ✅

  กระเทย เป็นคำที่เขียนผิด ❌

 4. ขะมักเขม้น เป็นคำที่ถูกต้อง ✅

  ขมักเขม้น เป็นคำที่เขียนผิด ❌

 5. คำนวณ เป็นคำที่ถูกต้อง ✅

  คำนวน เป็นคำที่เขียนผิด ❌

 6. ฉะนั้น เป็นคำที่ถูกต้อง ✅

  ฉนั้น เป็นคำที่เขียนผิด ❌

 7. ชะลอ เป็นคำที่ถูกต้อง ✅

  ชลอ เป็นคำที่เขียนผิด ❌

 8. ทยอย เป็นคำที่ถูกต้อง ✅

  ทะยอย เป็นคำที่เขียนผิด ❌

 9. ทรมาน เป็นคำที่ถูกต้อง ✅

  ทรมาร เป็นคำที่เขียนผิด ❌

 10. ทะนุถนอม เป็นคำที่ถูกต้อง ✅

  ทนุถนอม เป็นคำที่เขียนผิด ❌

 11. ทแยง เป็นคำที่ถูกต้อง ✅

  ทะแยง, แทยง เป็นคำที่เขียนผิด ❌

 12. บล็อก เป็นคำที่ถูกต้อง ✅

  บล็อค, บล๊อก เป็นคำที่เขียนผิด ❌

  หมายเหตุตามหลักการทับศัพท์

 13. บันเทิง เป็นคำที่ถูกต้อง ✅

  บรรเทิง เป็นคำที่เขียนผิด ❌

 14. บันได เป็นคำที่ถูกต้อง ✅

  บรรได เป็นคำที่เขียนผิด ❌

 15. บุคลากร เป็นคำที่ถูกต้อง ✅

  บุคคลากร เป็นคำที่เขียนผิด ❌

 16. ประณีต เป็นคำที่ถูกต้อง ✅

  ปราณีต, ประนีต เป็นคำที่เขียนผิด ❌

 17. ปรากฏ เป็นคำที่ถูกต้อง ✅

  ปรากฎ เป็นคำที่เขียนผิด ❌

  หมายเหตุใช้ ฏ ปฏัก

 18. ปรารถนา เป็นคำที่ถูกต้อง ✅

  ปราถนา เป็นคำที่เขียนผิด ❌

  หมายเหตุอ่านว่า "ปราด-ถะ-หนา"

 19. ปิกนิก เป็นคำที่ถูกต้อง ✅

  ปิคนิค เป็นคำที่เขียนผิด ❌

  หมายเหตุคำทับศัพท์

 20. ผัดวันประกันพรุ่ง เป็นคำที่ถูกต้อง ✅

  ผลัดวันประกันพรุ่ง เป็นคำที่เขียนผิด ❌

 21. ผุดลุกผุดนั่ง เป็นคำที่ถูกต้อง ✅

  ผลุดลุกผลุดนั่ง เป็นคำที่เขียนผิด ❌

 22. ผูกพัน เป็นคำที่ถูกต้อง ✅

  ผูกพันธ์ เป็นคำที่เขียนผิด ❌

 23. ภาวการณ์ เป็นคำที่ถูกต้อง ✅

  ภาวะการณ์, ภาวะการ เป็นคำที่เขียนผิด ❌

 24. ย่อมเยา เป็นคำที่ถูกต้อง ✅

  ย่อมเยาว์ เป็นคำที่เขียนผิด ❌

  หมายเหตุราคาย่อมเยา

 25. รสชาติ เป็นคำที่ถูกต้อง ✅

  รสชาด เป็นคำที่เขียนผิด ❌

 26. ลายเซ็น เป็นคำที่ถูกต้อง ✅

  ลายเซ็นต์ เป็นคำที่เขียนผิด ❌

 27. ลำไย เป็นคำที่ถูกต้อง ✅

  ลำใย เป็นคำที่เขียนผิด ❌

  หมายเหตุคำนอกกฎการใช้ไม้ม้วน

 28. ลิฟต์ เป็นคำที่ถูกต้อง ✅

  ลิปต์, ลิฟ, ลิฟท์ เป็นคำที่เขียนผิด ❌

  หมายเหตุมาจากคำภาษาอังกฤษ lift

 29. สถิต เป็นคำที่ถูกต้อง ✅

  สถิตย์ เป็นคำที่เขียนผิด ❌

  หมายเหตุยกเว้น "สถิตยศาสตร์"

 30. สะเหล่อ เป็นคำที่ถูกต้อง ✅

  สะเหร่อ, เสล่อ เป็นคำที่เขียนผิด ❌

  หมายเหตุเสร่อ มีความหมายว่า เชย, ล้าสมัย

 31. สับปะรด เป็นคำที่ถูกต้อง ✅

  สัปรด, สัปปะรด, สับปะรส เป็นคำที่เขียนผิด ❌

  หมายเหตุมิได้แผลงมาจาก สรรพรส

 32. สาธารณประโยชน์ เป็นคำที่ถูกต้อง ✅

  สาธารณะประโยชน์ เป็นคำที่เขียนผิด ❌

  หมายเหตุคำสมาส

 33. สีสัน เป็นคำที่ถูกต้อง ✅

  สีสรร, สีสรรค์ เป็นคำที่เขียนผิด ❌

 34. สุคติ เป็นคำที่ถูกต้อง ✅

  สุขคติ เป็นคำที่เขียนผิด ❌

 35. สแกน เป็นคำที่ถูกต้อง ✅

  แสกน เป็นคำที่เขียนผิด ❌

 36. หยากไย่, หยักไย่ เป็นคำที่ถูกต้อง ✅

  หยากใย่, หยักใย่ เป็นคำที่เขียนผิด ❌

 37. อัปเดต เป็นคำที่ถูกต้อง ✅

  อัพเดท เป็นคำที่เขียนผิด ❌

  หมายเหตุทับศัพท์มาจาก update

 38. อัปโหลด เป็นคำที่ถูกต้อง ✅

  อัพโหลด เป็นคำที่เขียนผิด ❌

  หมายเหตุทับศัพท์มาจาก upload

 39. อินเทอร์เน็ต เป็นคำที่ถูกต้อง ✅

  อินเตอร์เน็ต เป็นคำที่เขียนผิด ❌

  หมายเหตุทับศัพท์จาก internet

 40. อุตส่าห์ เป็นคำที่ถูกต้อง ✅

  อุตสาห์, อุดส่า เป็นคำที่เขียนผิด ❌

  หมายเหตุอุตสาห, อุตส่าห์, อุตสาหะ น. ความบากบั่น, ความพยายาม, ความขยัน, ความอดทน ซึ่งจะเห็นได้ว่า อุตสาห ต้องไม่มีการันต์

 41. อุปการคุณ เป็นคำที่ถูกต้อง ✅

  อุปการะคุณ เป็นคำที่เขียนผิด ❌

  หมายเหตุคำสมาส

 42. เขิน เป็นคำที่ถูกต้อง ✅

  เขิล เป็นคำที่เขียนผิด ❌

 43. เซ็นชื่อ เป็นคำที่ถูกต้อง ✅

  เซ็นต์ชื่อ เป็นคำที่เขียนผิด ❌

  หมายเหตุจากคำอังกฤษ sign, ไม่มี ต การันต์

 44. เท่ เป็นคำที่ถูกต้อง ✅

  เท่ห์ เป็นคำที่เขียนผิด ❌

 45. เบรก เป็นคำที่ถูกต้อง ✅

  เบรค เป็นคำที่เขียนผิด ❌

  หมายเหตุศัพท์บัญญัติ หรือใช้คำว่า ห้ามล้อ

 46. เปอร์เซ็นต์ เป็นคำที่ถูกต้อง ✅

  เปอร์เซนต์ เป็นคำที่เขียนผิด ❌

  หมายเหตุคำทับศัพท์

 47. เสิร์ฟ เป็นคำที่ถูกต้อง ✅

  เสริฟ, เสริฟ์ เป็นคำที่เขียนผิด ❌

  หมายเหตุมาจาก serve ไม่ใช่อักษรควบกล้ำ

 48. แก๊ง เป็นคำที่ถูกต้อง ✅

  แก๊งค์, แก๊งก์ เป็นคำที่เขียนผิด ❌

  หมายเหตุ"แก๊ง" มาจากภาษาอังกฤษว่า "gang" ในภาษาไทยเป็น ภาษาปาก หมายความว่า "กลุ่มคนที่ตั้งเป็นก๊กเป็นเหล่า (มักใช้ในความหมายไม่ดี) เช่น แก๊งโจร แก๊งอันธพาล"

 49. โน้ต เป็นคำที่ถูกต้อง ✅

  โน๊ต, โน้ท, โน๊ท เป็นคำที่เขียนผิด ❌

  หมายเหตุอักษรต่ำ ไม่ใส่ไม้ตรี

 50. โล่ เป็นคำที่ถูกต้อง ✅

  โล่ห์ เป็นคำที่เขียนผิด ❌

  หมายเหตุมิได้แผลงมาจาก "โลหะ"


ถึงเวลาที่ทุกท่านจะได้รับความมั่นใจในการเขียนคำไทย รวมถึงหายสงสัยว่าคำเหล่านี้เขียนยังไงให้ถูกต้อง