คำในภาษาไทยที่มักเขียนผิดรอให้เรียนรู้905คำ

คำนี้เขียนยังไง? รวมคำไทยที่มักเขียนผิด

รวบรวมเนื้อหา เกล็ดเล็กเกล็ดน้อย เพื่อให้ทุกท่านสามารถเขียนคำไทยให้ถูกต้องได้อย่างมั่นใจ

เราได้พบเห็นคำศัพท์ คำในภาษาไทยหลายต่อหลายคำที่เขียนไม่ถูกต้อง และมีคำถามมาหลายต่อหลายครั้งว่าคำนั้น ๆ เขียนถูกต้องหรือยัง หรือจะเขียนยังไงจึงจะถูกต้อง

อย่างคำว่า “อนุญาต” ที่ชอบเติมสระอิจนเป็นอนุญาติ และอย่างคำว่า “กรกฎาคม” ที่สับสนว่าต้องใช้ ฎ ชฎา หรือ ฏ ปฏัก ดังนั้นเราจึงรวบรวมคำไทยรวมถึงคำทับศัพท์ที่เขียนผิดกันบ่อย ๆ มาให้ค้นหาและอ้างอิงได้สะดวก ๆ

คำในภาษาไทย 100 คำที่มักเขียนผิด

คำนี้เขียนยังไง รวมคำไทยรวมถึงคำทับศัพท์ที่เขียนผิดกันบ่อย ๆ มาให้ค้นหาและอ้างอิงได้สะดวก ๆ อย่างคำว่า อนุญาต ที่ชอบเติมสระอิจนเป็นอนุญาติ และอย่างคำว่า กรกฎาคม ที่สับสนว่าต้องใช้ ฎ ชฎา หรือ ฏ ปฏัก

No.คำที่ถูกต้อง ✅คำที่เขียนผิด ❌
1กฎกฏ
2กบาล, กระบาลกะบาล, -บาน
3กระเพาะกะเพาะ, กะเพราะ, กระเพราะ
4กะพริบกระพริบ
5กะหรี่กระหรี่
6กะเทยกระเทย
7ขะมักเขม้นขมักเขม้น
8คลินิกคลีนิก, คลินิค
9คำนวณคำนวน
10คุกกี้คุ้กกี้, คุ๊กกี้
11งอนงอล
12จักรพรรดิจักรพรรดิ์
13ฉะนั้นฉนั้น
14ชะลอชลอ
15ซาบซึ้งทราบซึ้ง
16ตะกร้าตระกร้า
17ทยอยทะยอย
18ทรมานทรมาร
19ทระนง, ทะนงทรนง, ทนง
20ทะนุถนอมทนุถนอม
21ทแยงทะแยง, แทยง
22นอตน็อต, น๊อต
23นัยนัยยะ
24บล็อกบล็อค, บล๊อก
25บันเทิงบรรเทิง
26บันไดบรรได
27บุคลากรบุคคลากร
28บูรณปฏิสังขรณ์บูรณะปฏิสังขรณ์
29ปฐมนิเทศปฐมนิเทศก์, ปฐมนิเทศน์
30ประณีตปราณีต, ประนีต
31ประดิดประดอยประดิษฐ์ประดอย
32ประสบผลสำเร็จ, ประสบความสำเร็จประสพผลสำเร็จ, ประสพความสำเร็จ
33ประเมินประเมิณ
34ปรากฏปรากฎ
35ปรารถนาปราถนา
36ปาฏิหาริย์ปาฏิหาร, ปาฏิหารย์
37ปิกนิกปิคนิค
38ผัดวันประกันพรุ่งผลัดวันประกันพรุ่ง
39ผุดลุกผุดนั่งผลุดลุกผลุดนั่ง
40ผูกพันผูกพันธ์
41พะแนงพแนง, แพนง
42ฟีลฟิล
43ภาวการณ์ภาวะการณ์, ภาวะการ
44มงกุฎมงกุฏ
45มัคนายก, มรรคนายกมัคทายก, มรรคทายก
46มาตรฐานมาตราฐาน
47ย่อมเยาย่อมเยาว์
48รสชาติรสชาด
49รังเกียจรังเกลียด, รังเกียด
50ราชภัฏราชภัฎ
51ลายเซ็นลายเซ็นต์
52ลำไยลำใย
53ลิฟต์ลิปต์, ลิฟ, ลิฟท์
54ศิวิไลซ์ศิวิไล
55สถิตสถิตย์
56สบายสะบาย
57สมดุลสมดุลย์
58สร้างสรรค์สร้างสรร
59สะอาดสอาด
60สะเหล่อสะเหร่อ, เสล่อ
61สักการบูชาสักการะบูชา
62สักครู่ซักครู่
63สับปะรดสัปรด, สัปปะรด, สับปะรส
64สัมมนาสัมนา, สำมะนา
65สาธารณประโยชน์สาธารณะประโยชน์
66สีสันสีสรร, สีสรรค์
67สุคติสุขคติ
68สแกนแสกน
69หยากไย่, หยักไย่หยากใย่, หยักใย่
70อัปเดตอัพเดท
71อัปโหลดอัพโหลด
72อินทรี (นกอินทรี, ปลาอินทรี)อินทรีย์ (นกอินทรีย์, ปลาอินทรีย์)
73อินเทอร์เน็ตอินเตอร์เน็ต
74อุตส่าห์อุตสาห์, อุดส่า
75อุบาทว์อุบาท
76อุปการคุณอุปการะคุณ
77เกมเกมส์
78เขินเขิล
79เครื่องสำอางเครื่องสำอางค์
80เซ็นชื่อเซ็นต์ชื่อ
81เท่เท่ห์
82เท้าความท้าวความ
83เบรกเบรค
84เปอร์เซ็นต์เปอร์เซนต์
85เพียบพร้อมเพรียบพร้อม
86เฟซบุ๊กเฟสบุ๊ก
87เลือกสรรเลือกสรรค์
88เวทมนตร์เวทย์มนตร์, เวทมนต์
89เว็บไซต์เว็บไซท์
90เสิร์ฟเสริฟ, เสริฟ์
91เสื้อเชิ้ตเสื้อเชิ๊ต
92แก๊งแก๊งค์, แก๊งก์
93แว็บแว้บ
94แอปพลิเคชันแอพพลิเคชัน, แอพพลิเคชั่น, แอปพลิเคชั่น
95โควตาโควต้า
96โน้ตโน๊ต, โน้ท, โน๊ท
97โปรเจกต์โปรเจค
98โล่โล่ห์
99ไส้ใส้
100ไอศกรีมไอศครีม, ไอติม

อย่าลืมใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องกันด้วยนะครับ เพื่อรักษามรดกและวัฒนธรรมที่ดีและสวยงามของให้คงอยู่ไว้อย่างสง่างาม และถึงเวลาที่ทุกท่านจะได้รับความมั่นใจในการเขียนคำไทย รวมถึงหายสงสัยว่าคำเหล่านี้เขียนยังไงให้ถูกต้อง

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "เขียนยังไง: รวมคำไทยที่เขียนผิดบ่อย แนะนำคำที่เขียนถูกตามหลักภาษาไทย"

 คำไทยที่มักเขียนผิด จัดกลุ่มตามตัวอักษร ก-ฮ