คำในภาษาไทยที่มักเขียนผิดรอให้เรียนรู้931คำ

คำนี้เขียนยังไง?

รวบรวมเนื้อหา เกล็ดเล็กเกล็ดน้อย เพื่อให้ทุกท่านสามารถเขียนคำไทยให้ถูกต้องได้อย่างมั่นใจ

เราได้พบเห็นคำศัพท์หลายคำที่เขียนไม่ถูกต้อง และมีคำถามมาหลายต่อหลายครั้งว่าคำนั้น ๆ เขียนถูกต้องหรือยัง หรือจะเขียนยังไงจึงจะถูกต้อง

เขียนยังไง

รวม 50 คำในภาษาไทยที่มักเขียนผิดที่ใช้บ่อย ๆ


ถึงเวลาที่ทุกท่านจะได้รับความมั่นใจในการเขียนคำไทย รวมถึงหายสงสัยว่าคำเหล่านี้เขียนยังไงให้ถูกต้อง

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "เขียนยังไง รวมคำไทยที่เขียนผิดบ่อย"

 คำไทยที่มักเขียนผิด จัดกลุ่มตามตัวอักษร ก-ฮ